SEO STRATEGIJA: strateški imperativi

Šta su strateški imperativi? Strateški imperativi se fokusiraju na ključne projekte i ciljeve unutar organizacije koji su aktivnosti visokog uticaja koje mogu pratiti jasno definisan sistematski pristup koji treba postići i pomoći kompaniji da postigne svoje ciljeve u željenom vremenskom okviru.

SEO : SAKAM DA BUDEM PILOT
SEO YOUTUBE EXPERT